Tietosuojaseloste

Palvelemme pääasiassa yritysasiakkaita, mutta joudumme jossain määrin keräämään, tallentamaan ja käsittelemään asiakkaidemme yhteyshenkilöiden henkilötietoja. Näitä tietoja ovat esimerkiksi nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnnumero. Käsittelemme asiakkaidemme henkilötietoja tämän tietosuojaselosteen esittämällä tavalla tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja asiakkaidemme yhteyshenkilöiden yksityisyyttä kunnioittaen.
Teemme päivityksiä tietosuojaseosteeseemme palvelumme kehittyessä sekä lainsäädännön muuttuessa, joista tiedotamme tällä sivulla.

Rekisterinpitäjä

Torppari Yhtiöt Oy
Kivisalmenkatu 6
53920 Lappeenranta
y-tunnus: 2401741-3
Yhteyshenkilö:Tuomas Rautio
+358 (0)45 111 3553

Henkilötietojen kerääminen

Keräämme ja käsittelemme käytännössä vain asiakkaidemme sekä yhteistyökumppaneidemme yhteyshenkilöihin liittyviä henkilötietoja. Keräämme henkilötietoja pääasiassa sähköposteista, verkkosivustomme yhteydenottolomakkeiden kautta, sekä sopimusten solmimisen yhteydessä. Markkinointia varten keräämme myös kohderyhmään sopivia sähköpostiosoitteita julkisista lähteistä.
Keräämme ja säilytämme normaalisti seuraavia henkilötietoja:

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Edustamansa yhteisö/yritys
  • Sähköpostiosoite
  • Postiosoite
  • Puhelinnumero
  • Tiedot aikaisemmista tilauksista
Kerättävien henkilötietojen käyttäminen ja käyttöperusteet

Rekisterin käyttötarkoitus on yrityksen liiketoiminta, asiakkaiden tilausten hallinnointi, arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen, uusien asiakkuuksien avaaminen ja niihin liittyvä viestintä. Saatavaa tietoa käytetään asiakassuhteiden synnyttämiseen, ylläpitoon sekä muihin yrityksen liiketoiminnallisiin tarpeisiin.
Markkinointi ja asiakasviestintä
Totetutamme markkinointi- ja asiakasviestintää  potentiaalisille uusille asiakkaille, kuin myös olemassa oleville asiakkaillemme. Saatamme markkinoida muun muassa sähköpostitse tai puhelimitse. Henkilöllä on kuitenkin milloin tahansa oikeus kieltää suoramarkkinointi.
Kerättävien henkilötietojen säilyttäminen
Säilytämme kerättyjä henkilötietoja pääsääntöisesti vain sen ajan, kun on tarpeellista. Asiakastapahtumissa kerättävät yhteystiedot ja muut manuaalisesti käsiteltävät asiakastietoja sisältävät asiakirjat säilytetään alkukäsittelyn jälkeen lukituissa ja paloturvallisissa säilytystiloissa. Ainoastaan määrätyillä työntekijöillä on oikeus käsitellä manuaalisesti tallennettuja asiakastietoja.
Ainoastaan määrätyillä yrityksen ja sen lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on oikeus käyttää sähköistä asiakasomistaja- ja asiakasrekisteriä ja ylläpitää sen tietoja. Kullakin määritellyllä käyttäjällä on oma henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana.

Tietojen käsittelyn oikeudelliset perusteet
Huolehdimme aina siitä, että meillä on soveltuvan lainsäädännön mukainen asianmukainen laillinen peruste henkilötietojesi käsittelylle. Henkilötietojesi käsittely perustuu joko:
a) kanssamme tekemän sopimuksen mukaisten velvoitteidemme täyttämiseen,
b) oikeutettuihin etuihimme, kuten palveluiden asianmukaiseen toteuttamiseen ja kehittämiseen, sikäli kuin rekisteröidyn etu tai perusoikeudet ja -vapaudet eivät syrjäytä kyseistä oikeutettua etua, tai
c) nimenomaisesti antamaasi suostumukseen. Voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksen henkilötietojesi säilyttämiseen ja käsittelemiseen ilmoittamalla siitä meille, esimerkiksi sähköpostilla osoitteeseen torppari@torppari.fi.

Evästeet

Käytämme verkkosivuillamme evästeitä, jotta voisimme tarjota toimivan käyttäjäkokemuksen sivuston vierailijalle. Eväste (englanniksi cookie) on pieni tiedosto, joka tallennetaan laitteellesi käydessäsi verkkosivustolla. Verkkosivusto käyttää näitä tietoja kun liikut sivustolla tai palaat sivustolle.
Käyttämiämme evästeitä ovat sivuston toiminnalliset evästeet sekä vierailija-anaytiikan evästeet. Käyttämämme vierailija-analytiikka (Google Analytics) käsittelee kävijätilastoja anonyymisti, eikä järjestelmän keräämiä tietoja vierailijoiden liikkeistä sivustolla luovuteta kolmansille osapuolille.

Tietojen luovuttaminen

Yrityksemme saa luovuttaa tietoja asiakkaan puolesta palvelun edellyttämille tahoille mukaan lukien työn edellyttämät yhteistyökumppanit, joilla on lakiin perustuva oikeus saada tietoja, sekä viranomaiset. Yrityksemme ei luovuta henkilötietoja lakisääteisten luovutusten lisäksi muille kolmansille osapuolille ilman henkilön lupaa/pyyntöä.
Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin (EU) ja Euroopan Talousalueen (ETA) ulkopuolelle, ellei se ole yrityksen tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista. Henkilötietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tapahtuu vain toteuttamalla sovellettavan tietosuojalainsäädännön edellyttämät asianmukaiset suojatoimet.

Sinun oikeutesi

Sovellettava tietosuojalainsäädäntö antaa rekisteröidylle tiettyjä oikeuksia, jotka koskevat rekisteröidyn henkilötietojen käsittelyä. Näihin oikeuksiin kuuluvat:

 

Pääsy tietoihin
Rekisteröidyllä on oikeus saada tieto käsiteltävistä häntä koskevista henkilötiedoista, ja joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta oikeus saada kopio kyseisistä tiedoista.

Oikaisu
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten, puutteellisten tai vanhentuneiden henkilötietojensa oikaisua.

Vastustus
Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittely tietyissä tilanteissa, mm. suoramarkkinointitarkoituksiin.

Rajoittaminen
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista tietyissä tilanteissa, muun muassa, kun tietojen poistamista koskevaa vaatimusta ei voida toteuttaa.

Tietojen siirrettävyys
Rekisteröidyllä on oikeus saada itse toimittamansa henkilötiedot yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, edellyttäen, että niitä on käsitelty suostumuksen tai sopimuksen täytäntöön panemisen perusteella.

Poistaminen (oikeus tulla unohdetuksi)
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojensa poistamista, jos tiedot eivät enää ole tarpeen niihin tarkoituksiin, joihin ne on kerätty, tai jos henkilötietoja on käsitelty laittomasti.

Valitukset
Jos rekisteröity katsoo, että jotakin hänen sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisista oikeuksista on rikottu, rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle tai hakea oikeussuojaa tuomioistuimelta.