Fertilog M10

Torppari Yhtiöt toteutti yhteistyössä Kreaten kanssa Kotkan Mussalossa Fertilog M10 teollisuusrakennuksen muotti-, raudoitus- ja betonointityöt. Suurimmat määrät Fertilogin kohteessa koostuvat 240 metriä pitkästä anturasta

Leppäkorven Koulu

Vantaan Leppäkorvessa sijaitsevan koulurakennuksen perustusten muotti-, raudoitus- ja betonointityöt sekä perustusten päälle nousevan elementtirungon asennus saumavaluineen. Koulun kokonais-runkourakka on Torpparin historian suurin talopuolen perustus- ja runkokokonaisuus,

Kumlan Silta

Sipoonjoen ylittävä silta on niin sanottu kaksipalkkinen silta, jonka pituus on 34 metriä ja leveys 14 metriä. Sen muottineliöt ovat 800m² ja raudoitekiloja menee 100

Tanking terminal

MUSSALO TANKING TERMINAL, KOTKA   Torppari Yhtiöt Oy toteuttaa yhteistyössä Kreaten kanssa Kotkan Mussalossa Tanking Terminal Kotka Oy:lle rakennettavan palavan nesteen terminaalialueen. Työhön kuuluu säiliöallasalue tukimuureineen ja paalulaattoineen,

Mahtiparkki

Mahtinokan / Mahtiparkin 8000m² laajuiset paikallavaluholvit ovat Torppari Yhtiöiden suurin holvimuottityökohde ikinä. Urakka on Torppari Yhtiöiden ensimmäinen yhteistyökohde Naulankanta Geo & Building Oy:n kanssa. Työnjakona

Mansikkakosken ratasilta

Imatran Vuoksen yli rakennettava Mansikkakosken ratasilta korvaa nykyisen v. 1933 valmistuneen teräsristikkosillan ratakäytössä. Torppari Yhtiöt toteuttaa välitukien teline-, muotti ja betonointitöitä 230 metriä pitkän ja 13

LUIMA / Asemäen AKS

Asemäen AKS muotti-, teline-, raudoitus- ja betonointityöt   Luima on Luumäki-Imatra välinen ratahanke. SU3-siltaurakkaan kuuluu viiden alikulkusillan rakentaminen Lappeenrannan ja Imatran kaupunkien alueella.  Se käsittää kaksi sivussa rakennettavaa

LUIMA / Korvenkannantien AKS

Korvenkannantien AKS muotti-, teline-, raudoitus- ja betonointityöt Luima on Luumäki-Imatra välinen ratahanke. SU3-siltaurakkaan kuuluu viiden alikulkusillan rakentaminen Lappeenrannan ja Imatran kaupunkien alueella.  Se käsittää kaksi sivussa rakennettavaa